Visie RUD Drenthe

De RUD Drenthe is op het gebied van de fysieke leefomgeving een regionale speler. De organisatie is een betrouwbare partner voor de samenleving en onze opdrachtgevers. De RUD Drenthe heeft kennis van de specifieke omstandigheden van de opdrachtgever.

De organisatie heeft voldoende kritische massa om efficiƫnt en kwalitatief goed te werken. De RUD Drenthe levert een goede prijs-kwaliteitverhouding door het beschikbaar hebben en flexibel inzetten van gebundelde deskundigheid en specialistische kennis.

De RUD Drenthe speelt actief in op wensen van opdrachtgevers en vangt wijzigingen in taken of wetgeving op een adequate manier op. De RUD Drenthe verbetert de huidige kwaliteit door onder meer het opzetten en intensiveren van samenwerking met (keten)partners binnen en buiten Drenthe.

De RUD Drenthe is zich bewust van de (technologische) ontwikkelingen in haar omgeving en speelt daar proactief op in. Dit vraagt om een flexibele organisatie en stelt eisen aan de bedrijfsvoering, maar ook aan de (kwaliteit en professionaliteit) van de RUD Drenthe medewerkers.

De RUD Drenthe is een organisatie waar het werk slim wordt gedaan, risicogericht, gebiedsgericht, met ketenbenadering, informatie gestuurd en themagewijs. Door standaardisatie van soortgelijke producten, selectieve inhuur van derden, gerichte inzet van de aanwezige formatie waarbij medewerkers plaats- en onafhankelijk kunnen werken zal dat leiden tot effectieve uitvoering van taken en daarmee lagere kosten per product.