Professionaliteit en werkgebied

Professionele organisatie

De RUD Drenthe is een professionele organisatie waar zowel burgers, eigenaren, opdrachtgevers, instanties, bedrijven en andere overheden en (keten)partners vertrouwen in hebben: als de RUD Drenthe wordt ingeschakeld dan is het goed en krijg je kwaliteit.

Door burgers en bedrijven wordt de RUD Drenthe ervaren als een backoffice van de gemeente/ provincie, waarbinnen afspraken worden nagekomen, de dienstverlening hoog is en er (binnen de wettelijke en beleidsmatige kaders) zoveel als mogelijk wordt meegedacht. Het management van de RUD Drenthe creëert een werkomgeving die leidt tot een efficiënte en slagvaardige uitvoering.

Het management draagt zichtbaar het principe van Het Nieuwe Werken uit en ondersteunt het standpunt van een gezonde balans tussen werk en privé voor medewerkers.

Werkgebied RUD Drenthe

Een paar cijfers:

 • De provincie Drenthe heeft een oppervlakte van circa 2.638 km2
 • De bevolkingsdichtheid in de provincie Drenthe is 186 inwoners per km2
 • De provincie Drenthe bestaat uit twaalf gemeenten:
 1. Aa en Hunze
 2. Assen
 3. Borger-Odoorn
 4. Coevorden
 5. Emmen
 6. Hoogeveen
 7. Meppel
 8. Midden-Drenthe
 9. Noordenveld
 10. Tynaarlo
 11. Westerveld
 12. De Wolden
 • Het gebied heeft circa 489.000 inwoners.
 • Drenthe kent ca. 35.000 bedrijven instellingen, waarvan er ca. 16.000 Wabo-vergunningen dan wel meldingsplichtig zijn.

In Drenthe zijn relatief veel kleine en middelgrote ondernemingen gevestigd. Dit strekt zich uit van agrarische bedrijvigheden, lokale detailhandel, regionale dienstverlening en recreatieve sector tot aan zware industrie. Clustervorming van bedrijven wordt hierbij bevorderd. Naast de relatieve homogene bedrijvigheid Drenthe breed bevindt zich in en om Emmen nadrukkelijk de meer zwaardere industrie.