Team Toezicht en Handhaving

De medewerkers van Toezicht en Handhaving zijn verdeeld over 2 teams en zijn aanwezig op de RUD vestigingen in Assen en Emmen. De teams worden ingezet op het toezichthouden en handhaven op milieuaspecten.

Werkzaamheden die de medewerkers van de beide teams uitvoeren zijn toezicht op bedrijven en activiteiten die vanuit de milieuaspecten (veiligheid, lucht, geluid, energie, afval, bodem e.d.) invloed kunnen hebben op de kwaliteit van de leefomgeving. Zo'n bedrijf behoort te beschikken over een milieuvergunning of een melding te hebben op grond van de milieuregelgeving. De invloed die het bedrijf kan hebben op de omgeving bepaald of een vergunning nodig is of volstaan kan worden met een melding. Hieraan zijn voorschriften verbonden, waaraan het bedrijf zich moet houden. De bedrijven die chemische stoffen gebruiken krijgen meer voorschriften, dan de bakker in het winkelcentrum.

Deze bedrijven/activiteiten worden regelmatig bezocht door toezichthouders ("milieu-inspecteurs") van de Regionale uitvoeringsdienst. De werkzaamheden worden uitgevoerd voor alle gemeenten in Drenthe en de provincie Drenthe. Indien een bedrijf niet voldoet aan de voorschriften wordt in overleg gekeken naar oplossingen van de geconstateerde problemen. Als een bedrijf de problemen niet oplost, dan wordt een procedure opgestart om het bedrijf daartoe te dwingen. Als het bedrijf niet wil meewerken kan in het uiterste geval een bedrijf gesloten worden. Ook bestaat de mogelijkheid dat een proces-verbaal wordt opgemaakt.