Team Bedrijfsbureau

Ter ondersteuning van alle teams en de uit te voeren werkzaamheden dienen allerlei voorzieningen tot stand te komen en deze moeten ook beheerd blijven. Hiervoor wordt vaak binnen een organisatie een bedrijfsbureau ingericht. Ondersteunende functies die worden uitgevoerd hebben als achtergrond personele aspecten, ICT/applicatiebeheer/zaaksysteem, informatievoorziening, organisatieontwikkeling, financiƫn, administratie, management ondersteuning, kwaliteitszorg, werkprocessen e.d. Tevens zal monitoring en voortgangsbewaking deel uit maken van de werkzaamheden van dit team.