Team Advies

Dit team geeft adviezen ter ondersteuning bij het afgeven van een omgevingsvergunning of melding. De medewerkers van dit team zijn specialist op een bepaald aspect binnen het milieuveld. Voor de uitvoering van toezicht en handhavingsactiviteiten, vergunningverlening kan een specifiek advies worden gevraagd aan dit team. Dit kan zowel inhoudelijk als over het begeleiden van een proces.