Algemeen en dagelijks bestuur

     De twaalf Drentse gemeenten en de provincie Drenthe zijn samen eigenaar van de RUD Drenthe en sturen deze samen aan. Alle dertien deelnemende partijen aan de RUD Drenthe hebben bij de start van de RUD Drenthe het milieubrede takenpakket ingebracht (niet meer, niet minder). Als eigenaar bewaken ze dat de RUD Drenthe zijn taken uitvoert.

     RUD Drenthe verzorgt als backoffice in opdracht van gemeenten en provincie het milieubrede takenpakket. De RUD Drenthe bedient de klanten van de gemeenten en de provincie, maar het blijven de klanten van de gemeenten en de provincie.

     De gemeenten en de provincie blijven bevoegd gezag en eerste aanspreekpunt voor de samenleving. De gemeenten en provincie blijven daarbij verantwoordelijk voor het milieubeleid en prioriteitstelling in de handhaving op lokaal niveau. Het lokaal bestuur blijft dus prioriteiten stellen en beslissingen nemen. Bestuurders beslissen in vergunningverlening- en handhavingstrajecten. Toepassing van het instrument mandaat betekent dat het bevoegd gezag bevoegd blijft om in specifieke situaties zelf het besluit te nemen.

     Het bestuur, waarin de 12 gemeenten en de provincie zijn vertegenwoordigd, is gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken op milieugebied voor heel Drenthe.

     Klik hier voor de Gemeenschappelijke Regeling RUD Drenthe

     Samenstelling AB/DB

     Het algemeen bestuur bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit elke gemeente en de provincie.

     Het algemeen bestuur heeft tot lid van het dagelijks bestuur van de RUD Drenthe benoemd:

     • H. Lammers, wethouder gemeente Tynaarlo, regio noord
     • J. Otter, wethouder gemeente Emmen, regio zuid oost
     • J. Schipper, wethouder gemeente Midden-Drenthe, regio zuid west
     • J.N. Kuipers, gedeputeerde provincie Drenthe

     Door de benoeming van de leden van het dagelijks bestuur wordt een  evenwichtige spreiding over het werkgebied van de RUD Drenthe bereikt. 

     • De voorzitter van de RUD Drenthe is J. Otter.

     Omdat voor de RUD Drenthe als uitvoeringsorganisatie primair de bedrijfsmatige aspecten van belang zijn is voorzien in een raad van opdrachtgevers, bestaande uit vier secretarissen, die voor de directeur van de RUD Drenthe de aanspreekpartners zijn en de directeur zullen houden aan de gemaakte afspraken.

     Het algemeen bestuur heeft tot lid van de raad van opdrachtgevers van de RUD Drenthe benoemd:

     • mevrouw M. Tent, secretaris van de gemeente Aa en Hunze, regio noord
     • De heer N. Dusink, secretaris van de gemeente Westerveld, regio zuid west 
     • De heer R. Sloots, concernmanager en loco secretaris van de gemeente Emmen, regio zuid oost
     • De heer W.F. Brenkman, directeur secretaris van de provincie Drenthe

     Namen Algemeen Bestuur

     Naam

     Provincie / Gemeente

     Gedeputeerde J.N. Kuipers

     Provincie Drenthe

     Wethouder H. Heijerman

     Gemeente Aa en Hunze

     Wethouder K. Dekker

     Gemeente Assen

     Wethouder F.A.J. Buijtelaar

     Gemeente Borger-Odoorn

     Wethouder J. Huizing

     Gemeente Coevorden

     Wethouder G. Hempen-Prent

     Gemeente De Wolden

     Wethouder J. Otter

     Gemeente Emmen

     Wethouder E. Slomp

     Gemeente Hoogeveen

     Wethouder J. van der Haar

     Gemeente Meppel

     Wethouder J. Schipper

     Gemeente Midden-Drenthe

     Wethouder J. Westendorp

     Gemeente Noordenveld

     Wethouder H. Lammers

     Gemeente Tynaarlo

     Wethouder H. Doeven

     Gemeente Westerveld

     Verslagen / agenda's en besluiten vergaderingen AB