Rol RUD Drenthe

De twaalf Drentse gemeenten en de provincie Drenthe zijn samen eigenaar van de RUD Drenthe en sturen deze samen aan. Alle dertien deelnemende partijen aan de RUD Drenthe hebben bij de start van de RUD Drenthe het milieubrede takenpakket ingebracht (niet meer, niet minder). Als eigenaar bewaken ze dat de RUD Drenthe zijn taken uitvoert.

RUD Drenthe verzorgt als Backoffice in opdracht van gemeenten en provincie het milieubrede takenpakket. De RUD Drenthe bedient de klanten van de gemeenten en de provincie, maar het blijven de klanten van de gemeenten en de provincie.

De gemeenten en de provincie blijven bevoegd gezag en eerste aanspreekpunt voor de samenleving. De gemeenten en provincie blijven daarbij verantwoordelijk voor het milieubeleid en prioriteitstelling in de handhaving op lokaal niveau. Het lokaal bestuur blijft dus prioriteiten stellen en beslissingen nemen. Bestuurders beslissen in vergunningverlening- en handhavingstrajecten. Toepassing van het instrument mandaat betekent dat het bevoegd gezag bevoegd blijft in specifieke situaties zelf het besluit te nemen.

Vanuit de RUD Drenthe wordt een vast contactpersoon aangewezen die met de bestuurlijke en ambtelijk organisaties afspraken maakt over inhoud, kwaliteit en kosten (efficiency) van de taakuitvoering.

Zowel de provincie Drenthe als de gemeentelijke organisaties blijven de Front Office voor burgers, bedrijven en anderen, waar de eerste vragen ten aanzien van de taakuitvoering wordt ontvangen. Als uitvoeringsorganisatie werkt de RUD Drenthe om die reden intensief samen met de Klant Contact Centrum (KCC's) van de partners, aangesloten op de doorontwikkeling van de KCC's.