• Home
  •  NieuwsNoordelijke Netwerkdag Bodem 4 oktober 2018

Noordelijke Netwerkdag Bodem 4 oktober 2018

vrijdag 12 oktober 2018 08:10Op 4 oktober vond in Assen de Noordelijke Netwerkdag Bodem plaats. De dag werd georganiseerd door de noordelijke omgevingsdiensten, de drie provincies, de gemeenten Groningen, Emmen en Leeuwarden, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en Bodem+, en had tot doel: ontmoeten, uitwisselen en leren. Tweehonderd medewerkers van omgevingsdiensten, Prolander, Rijkswaterstaat, politie, gemeenten, provincies, waterschappen, adviesbureaus en aannemers bezochten een afwisselend programma.

Onder leiding van dagvoorzitter Henk van Zoelen (Bodem+) bestond de ochtend uit een plenair programma met diverse presentaties. Na de opening door Nienke Baars, directeur Omgevingsdienst Groningen, kwamen diverse sprekers aan het woord. Onder andere sprak Ben Ale, em. hoogleraar veiligheidskunde van de TU Delft. Hij gaf zijn ongezouten mening over de problemen rond bodem en afval en de rol van politiek, overheid en bedrijven hierin.

In de middag waren er in drie rondes telkens vier workshops met onderwerpen variërend van “Asbest in puin” tot “Blik op de bodem vanuit ecologie en hydrologie”; van “Omgevingsvisie” tot “Berging van een vliegtuig op een oude vuilstort”. Niet zelden ontstond een levendige discussie met de zaal. Tijdens de pauze liet ILT een drone zien waarmee ze tegenwoordig inspecties uitvoeren.

Anders dan voorgaande keren waren ook bestuurders dit keer present. Enkelen bleven de hele dag. Het is verheugend dat bodem ook hun belangstelling heeft.Veel deelnemers bleven nog lang na bij de afsluitende borrel. Dat onderstreept dat deze dag en opzet in een behoefte voorziet en voor herhaling vatbaar is.

Met deze links kunt u de presentaties bekijken van het plenaire programmagedeelte en van de workshops:

Ochtendprogramma;
- Welkom door Nienke Baars
- Ben Ale; de bescherming van de bodem
- Sodm: Geothermie en Bodem
- Bodem + Omgevingsweg aanvullingsspoor Bodem
- GronRR: Het Landschap van de toekomst

Workshop 1
- Warme Overdracht Bodemtaken
- Grootschalige Bodemtoepassingen
- Rommelen in de Bodem

Workshopronde 2
- Asbest en puin
- Blik op de Bodem
- Rubbergranulaat op kunstgrasvelden

Workshop ronde
- Nieuwe bedreigingen
- Klimaatopgave waterbeheer bodem
- Onderzoek naar Asbestvezels