• Home
 •  NieuwsVacature: Adviseur Luchtkwaliteit (32 - 36 uur | 0,89 - 1 fte)

Vacature: Adviseur Luchtkwaliteit (32 - 36 uur | 0,89 - 1 fte)

De Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe zoekt een

Adviseur Luchtkwaliteit

(32 - 36 uur | 0,89 - 1 fte)

De Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD Drenthe) voert in opdracht van de Drentse gemeenten en de Provincie Drenthe de milieutaken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving, advies en bodem. Met ruim 160 deskundige collega’s werken wij dagelijks aan een schoon en veilig Drenthe.

Het team Advies is op zoek naar een enthousiaste en gedreven collega die zijn/haar kennis en ervaring wil inzetten voor het milieu en de kwaliteit van de leefomgeving. Ben jij op zoek naar een baan waarin geen uur hetzelfde is en waar jouw advies meteen impact heeft op de directe leefomgeving? Dan is deze veelzijdige functie echt iets voor jou!

Een greep uit je werkzaamheden

 • Je adviseert over geurhinder, lokale luchtkwaliteit en toelaatbare emissies bij vergunningaanvragen, in ruimtelijke plannen en in toezichtzaken.
 • Je beoordeelt onderzoekrapportages van derden, rapporteert hierover en brengt zo nodig advies uit over noodzakelijk of aan te bevelen onderzoek naar lucht- en geuraspecten.
 • Je voert zelfstandig of met het team lucht- en geuronderzoeken uit door veldonderzoek en/of toepassing van rekenmodellen. Bijvoorbeeld om de effecten van plannen of maatregelen op de geursituatie of lokale luchtkwaliteit in beeldte brengen en te toetsen aan normen.
 • Je beoordeelt milieuverslagen ten aanzien van de onderwerpen lucht en geur.
 • Je stelt voorschriften en overwegingen lucht en geur op ten behoeve van een vergunning.
 • Je beantwoordt zienswijzen en beroepen.
 • Je overlegt over dit alles met de behandelend vergunningverlener, toezichthouder, jurist, externe adviseurs en met andere specialisten binnen de RUD Drenthe.
 • Je neemt deel aan opdrachten van opdrachtgevers (gemeenten en provincie) en ondersteunt de opdrachtgevers op het gebied van uitvoeringsbeleid voor wat betreft luchtemissies, lokale luchtkwaliteit en geur.

Wat bieden wij jou?

De RUD Drenthe is een kennisorganisatie. Wij bieden onze medewerkers volop mogelijkheden om hun kennis op peil te houden en door te ontwikkelen. Onze werksfeer is informeel; we helpen elkaar graag en de lijnen zijn kort. Voor een goede werk-privé balans kennen wij flexibele werktijden en word je gefaciliteerd om ook vanuit huis te kunnen werken.

Wij bieden in eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor één jaar die, bij gebleken geschiktheid, ongewijzigde omstandigheden en een goede klik, wordt omgezet naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Het betreft een functie van 32 tot 36 uur per week, waarbij onze voorkeur uitgaat naar 36 per week.

De functie Adviseur Luchtkwaliteit is ingedeeld in het HR21 functieprofiel van Adviseur III, functieschaal 11. Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt het bruto salaris maximaal € 5.169,- bij een dienstverband van 36 uur.

Naast je salaris ontvang je een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% van je bruto salaris. Het IKB kan (maandelijks) worden ingezet voor bijvoorbeeld het kopen van vakantiedagen of het aanschaffen van een fiets.

Wat neem je mee?

 • Je hebt een afgeronde relevante opleiding op ten minste Hbo-niveau (bijvoorbeeld op het gebied van Milieukunde), bij voorkeur aangevuld met aanvullende opleiding(en).
 • Je beschikt over actuele kennis en ervaring op het gebied van geur en luchtkwaliteit. Heb je daarnaast ook kennis van en ervaring met energievraagstukken dan is dit een pre.
 • Kennis van relevante wet-, en regelgeving Wabo, Abm, Arm, Wro, Wm, Awb, Besluit luchtkwaliteit 2007, en Bref's) en rekenmodellen voor de verspreiding van luchtverontreiniging.
 • Ook kun je goed overweg met geautomatiseerde systemen, data en toegepaste rekensoftware.
 • Kennis van bronnen van luchtverontreiniging, (proces)industrie en fysische en chemische processen in de atmosfeer.
 • Bij voorkeur (eco)toxicologische kennis.
 • Je bent in staat om technische informatie om te zetten in een volledig, concreet en helder advies.
 • Je bent goed in managen van verwachtingen bij interne en externe opdrachtgevers, zoals deelnemende gemeentes, provincies, adviserende ingenieursbureaus, ondernemers en bedrijven.
 • Hierbij zet je je kwaliteiten in zoals je enthousiasme, nauwgezetheid, bereidheid om samen te werken en je besluitvaardigheid.
 • Je hebt een goed gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen.
 • Van nature denk je in kansen en oplossingen en kom je met voorstellen. Of je weet probleemstellingen te vertalen naar een onderzoeksvraag.

Voldoe je nog niet helemaal aan de functie-eisen voor dit specifieke vakgebied, maar heb je wel affiniteit met milieu en lucht én ben je bereid je verder te ontwikkelen tot Adviseur Luchtkwaliteit? Dan nodigen we je vooral uit om te solliciteren, zodat we samen kunnen gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.

Ben je enthousiast?

We ontvangen dan graag je sollicitatie!

Je motivatiebrief en cv kunnen tot en met 22 augustus 2021 worden verzonden naar personeelszaken@ruddrenthe.nl.

De gesprekken zijn gepland in week 35/36 2021 en zullen plaatsvinden op het Provinciehuis in Assen.

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

Voor meer informatie over deze functie kun je tussen 12 en 30 juli contact opnemen met Hugo van Belois, luchtadviseur, telefoonnummer 0592-754524 en na 30 juli met Melissa van Hoorn, teamleider Advies, telefoonnummer 0592 - 754552.

Wij hebben begrip voor acquisitie, maar zullen daar niet op ingaan.

Voor meer informatie over de RUD Drenthe zie www.ruddrenthe.nl