• Home
  •  NieuwsVraag en antwoord Informatieplicht energiebesparing

Vraag en antwoord Informatieplicht energiebesparing

Vraag: Waarom kunnen we niet bellen en moeten we de gegevens mailen?

Antwoord: Om te voorkomen dat het klantcontactcentrum overbelast raakt is er gekozen voor de optie om te mailen. Ook is het een praktische overweging, omdat er in veel gevallen ook aangetoond moet worden of uw bedrijf minder energie verbruikt dan dat via onze schatting het geval is, hierdoor kunt u eenvoudig een jaaroverzicht als bijlage toevoegen.

 

Vraag: Vanaf welk verbruik geldt de informatieplicht?

Antwoord: vanaf een jaarverbruik van 50.000 kWh elektriciteit en 25.000 m3 aardgas equivalent. Komt u boven deze drempel, dan dient u zich te melden in het kader van de informatieplicht energiebesparing via de website www.RVO.nl .

 

Vraag: Hoe komen jullie aan mijn gegevens over mijn energieverbruik

Antwoord: In verband met de privacy wetgeving hebben wij uiteraard geen gegevens opgevraagd bij de energie leverancier. De schattingen van uw verbruik is tot stand gekomen door een externe leverancier welke gebuikt heeft gemaakt van KvK, BAG en gegevens uit het eLoket van het RVO.

 

Vraag: Het verbruik van gas en elektra weet ik niet precies, deze zit bij mijn huur in.

Antwoord: In dat geval kunt u een schatting sturen naar energie@ruddrenthe.nl

 

Vraag: Wij zijn huurder van het pand, is dan de informatieplicht van toepassing?

Antwoord: Als u een bedrijf hebt dat meer verbruikt dan 50.000 kWh of 25.000 M3 aardgas equivalent dan bent u als eigenaar van het bedrijf aansprakelijk om te voldoen aan de informatieplicht energiebesparing. Zijn er meerdere huurders in één pand, dan is de eigenaar hiervoor verantwoordelijk.

 

Vraag: kan de RUD Drenthe mij helpen met het invullen van het formulier op de website van www.RVO.nl ?

Antwoord: In het geval u er niet uitkomt op de website van het RVO, dan kunt u contact opnemen met het RVO of u kunt een energie adviseur inschakelen om u bij te staan.