Bodemkwaliteitskaart PFAS in Drenthe

Bodemkwaliteitskaart PFAS in Drenthe

In opdracht van de provincie Drenthe heeft de RUD Drenthe de PFAS-gehalten in de Drentse bodem gemeten. Op basis van deze metingen is een bodemkwaliteitskaart voor PFAS opgesteld. De gemiddelde gehalten voldoen aan de nieuwe tijdelijke achtergrondwaarden. In de komende weken stellen de colleges van B&W van de Drentse gemeenten deze kaart vast. Vanaf dat moment is grondverzet op basis van de bodemkwaliteitskaart, onder de bekende voorwaarden, weer mogelijk.

Op onze site informeren wij u over de voortgang van het vaststellingsproces in de Drentse gemeenten.

 

* verwachte datum