• Home
  •  NieuwsNieuw tijdelijk handelingskader voor PFAS

Nieuw tijdelijk handelingskader voor PFAS

Op 29 november 2019 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het nieuwe Tijdelijke Handelingskader PFAS (THK) bekend gemaakt. In het handelingskader zijn tijdelijke achtergrondwaarden voor PFAS opgenomen. Deze zijn hoger dan 0,1 microgram per kilo, die in de eerdere versie van 8 juli 2019 waren opgenomen. Die laatste waarden zorgden voor een stagnatie van grondverzet en baggerwerken in het hele land, Drenthe incluis. Met deze nieuwe waarden is de verwachting dat het grondverzet weer grotendeels op gang kan komen.

De nieuwe achtergrondwaarden voor PFAS in microgram/kg droge stof zijn:
           PFOS = 0,9               
           PFOA = 0,8              
           Andere PFAS = 0,8

Het THK maakt geen onderscheid tussen toepassing boven of onder grondwaterniveau. De maximale waarden voor  Wonen en Industrie blijven 3/7/3/3 microgram /kg droge stof voor respectievelijk PFOS, PFOA, GenX en andere PFAS. Dit zijn ook de maximale waarden voor toepassing in een Grootschalige Bodem Toepassing (GBT, geluidswal en dergelijke). Bij hogere waarden voor een van deze stoffen is de grond niet toepasbaar en dient gestort of gereinigd te worden.

Let op: voor toepassing van grond in grondwaterbeschermingsgebieden blijft de norm 0,1 microgram per kilogram. 

Voor Kamerbrief en bijlagen, klik hier
Voor Tijdelijk Handelingskader PFAS, klik hier