Bekendmakingen

Bekijk de (officiële) publicaties van de RUD Drenthe

  • Algemene inkoopvoorwaarden RUD Drenthe
  • Jaarprogramma 2017Het jaarprogramma geeft inzicht in de werkzaamheden en producten die de RUD in 2017 realiseert in opdracht van de 12 Drentse gemeenten en de Provincie Drenthe. Iedere opdrachtgever heeft voor oktober 2016 een eigen uitvoeringsprogramma vastgesteld waarin de opdracht aan de RUD voor 2017 is vastgelegd. De uitvoeringsprogramma’s zijn opgesteld conform de begroting 2017 en gebaseerd op de Drentse Maat en de lokale prioriteiten. De verschillende uitvoeringsprogramma’s zijn in het jaarprogramma van de RUD samengevoegd tot één programma voor de RUD. Daarnaast worden in het jaarprogramma ook de activiteiten beschreven die de RUD als organisatie zelf gaat uitvoeren.
  • Jaarprogramma 2016Het jaarprogramma geeft inzicht in de werkzaamheden en producten die de RUD in 2016 realiseert in opdracht van de 12 Drentse gemeenten en de Provincie Drenthe. Iedere opdrachtgever heeft voor 1 oktober 2015 een eigen uitvoeringsprogramma vastgesteld waarin de opdracht aan de RUD voor 2016 is vastgelegd. De uitvoeringsprogramma’s zijn opgesteld conform de begroting 2016 en gebaseerd op de Drentse Maat en de lokale prioriteiten. De verschillende uitvoeringsprogramma’s zijn in het jaarprogramma van de RUD samengevoegd tot één programma voor de RUD. Daarnaast worden in het jaarprogramma ook de activiteiten beschreven die de RUD als organisatie zelf gaat uitvoeren.
  • Jaarstukken RUD Drenthe 2014De jaarrekening 2014 van de RUD Drenthe.
  • Klachtenreglement RUD Drenthe