De twaalf Drentse gemeenten en de provincie Drenthe zijn samen eigenaar van de RUD Drenthe en sturen deze ook samen aan. Alle dertien deelnemende partijen hebben bij de  start van de RUD Drenthe het milieubrede takenpakket ingebracht (niet meer, niet minder). Het bestuur, waarin de twaalf gemeenten en de provincie zijn vertegenwoordigd, is gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken op milieugebied voor heel Drenthe.

De RUD Drenthe bedient de klanten van de gemeenten en de provincie, maar het blijven de klanten van de gemeenten en de provincie. De gemeenten en provincie blijven bevoegd gezag en het eerste aanspreekpunt voor de samenleving. Zij blijven daarbij verantwoordelijk voor het milieubeleid en prioriteitstelling in de handhaving op lokaal niveau. Het lokaal bestuur stelt dus prioriteiten en neemt beslissingen. Bestuurders beslissen in vergunningverlening- en handhavingstrajecten. Toepassing van het instrument mandaat betekent dat het bevoegd gezag bevoegd blijft in specifieke situaties zelf het besluit te nemen.

Dat doen we voor onze klanten

Onze klanten kunnen er van op aan, dat wij onze taken goed en volgens de afspraken uitvoeren. Wij  zijn oplossingsgericht en ondersteunen onze klanten adequaat en deskundig. Wij zorgen voor de noodzakelijke menskracht en kennis voor de uitvoering van onze taken.

Zo zetten wij ons in voor een veilige en schone leefomgeving in Drenthe

Informatie algemeen bestuur RUD Drenthe

De openbare vergaderingen van het ab van de RUD Drenthe vinden in 2020 plaats op 6 april, 29 juni en 14 december in het Provinciehuis, Westerbrink 1 in Assen. De agenda wordt 10 dagen voor de vergadering gepubliceerd.

Meer informatie over het bestuur vindt u hier

RUD Drenthe media

Direct contact

Wilt u een vergunning aanvragen, een milieuklacht indienen of een melding doen? Of heeft u vragen over toezicht en/of handhaving? Neem dan contact op met de gemeente waar u woont of met de provincie Drenthe.

Klik hier om contact op te nemen met de Provincie Drenthe

Gemeente Noordenveld

Adres: Raadhuisstraat 1, 9301 AA  Roden
Postadres: Postbus 109, 9300 AC Roden
Telefoon: 14 050
Website: http://www.gemeentenoordenveld.nl
E-mail: postbus@gemeentenoordenveld.nl

Gemeente Tynaarlo

Adres: Kornoeljeplein 1, 9481 AW Vries
Postadres: Postbus 5, 9480 AA Vries
Telefoon: (0592) 266662
Website: http://www.tynaarlo.nl
E-mail: info@tynaarlo.nl

Gemeente Midden Drenthe

Adres: Raadhuisplein 1, 9411 NB in Beilen
Postadres: Postbus 24, 9410 AA Beilen
Telefoon: (0593) 539222
Website: http://www.middendrenthe.nl 
E-mail: gemeente@middendrenthe.nl

Gemeente Aa en Hunze

Adres: Spiekersteeg 1, 9461 BH Gieten
Postadres: Postbus 93, 9460 AB Gieten
Telefoon: (0592) 267777
Website: www.aaenhunze.nl
E-mail: gemeente@aaenhunze.nl

Gemeente Borger Odoorn

Adres: Hoofdstraat 50, 7875 AD Exloo
Postadres: Postbus 3, 7875 ZG Exloo
Telefoon: (0591) 535353
Website: www.borger-odoorn.nl
E-mail: gemeente@borger-odoorn.nl

Gemeente Westerveld

Adres: Raadhuislaan 1, 7981 EL Diever
Postadres: Postbus 50, 7970 AB Havelte
Telefoon: 14 0521 
Website: http://www.gemeentewesterveld.nl/
E-mail: info@gemeentewesterveld.nl

Gemeente Coevorden

Adres: Aleida Kramersingel 4, 7741 GC, Coevorden
Postadres: Postbus 2, 7740 AA Coevorden
Telefoon: 14 0524
Website: http://www.coevorden.nl
E-mail: gemeente@coevorden.nl

Gemeente De Wolden

Adres: Raadhuisstraat 2, 7921 GD Zuidwolde
Postadres: Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde
Telefoon: (0528) 378200
Website: http://www.dewolden.nl
E-mail: gemeente@dewolden.nl

Gemeente Meppel

Adres: Grote Oever 26, 7941 BJ Meppel
Postadres: Postbus 501, 7940 AM Meppel
Telefoon: 14 0522
Website: http://www.meppel.nl
E-mail: postbus@meppel.nl 

Gemeente Emmen

Adres: Raadhuisplein 1, 7811 AP Emmen
Postadres: Postbus 30001, 7800 RA Emmen
Telefoon: (0591) 685555
Website: http://www.emmen.nl
E-mail: gemeente@emmen.nl

Gemeente Hoogeveen

Adres: Raadhuisplein 1, 7901 BW Hoogeveen
Postadres: Postbus 20.000, 7900 PA Hoogeveen
Telefoon: (0528) 291911
Website: http://www.hoogeveen.nl
E-mail: info@hoogeveen.nl

Gemeente Assen

Adres: Noordersingel 33, 9401 JW Assen
Postadres: Postbus 30018, 9400 RA Assen
Telefoon: 14 0592
Website: http://www.assen.nl
E-mail: info@assen.nl