• Home
  •  NieuwsNoordelijke provincies trekken samen op bij in kaart brengen schadelijke stoffen

Noordelijke provincies trekken samen op bij in kaart brengen schadelijke stoffen

dinsdag 04 juni 2019 13:42

Alle 235 noordelijke bedrijven die voor hun milieuvergunningen onder verantwoordelijkheid van de provincie vallen, moeten uiterlijk 1 september 2019 aangeven of zij 'zeer zorgwekkende stoffen' uitstoten naar lucht en water, en welke stoffen dat precies zijn. Daarover krijgen zij vandaag een brief. Het gaat om 47 Drentse bedrijven, 64 in de provincie Fryslân en 124 in Groningen.

De aanleiding hiervoor is de groeiende maatschappelijke en politieke aandacht voor stoffen die als 'zeer zorgwekkend' worden beschouwd. De uitstoot hiervan is door landelijke en Europese wetgeving aan steeds meer beperkingen gebonden. Sinds 2016 moeten bedrijven de overheid elke vijf jaar een compleet overzicht geven van 'zeer zorgwekkende stoffen' die zij ondanks beperkende maatregelen nog steeds uitstoten. Ook moeten bedrijven altijd de best beschikbare technieken inzetten om te voorkomen dat deze stoffen in het milieu terecht komen. Verder moeten ze die waar mogelijk vervangen door andere, minder schadelijke stoffen.