Jaarprogramma 2018

woensdag 18 april 2018 13:19

Het jaarprogramma geeft inzicht in de werkzaamheden en producten die de RUD in 2018 realiseert in opdracht van de 12 Drentse gemeenten en de provincie Drenthe. Iedere deelnemer heeft een eigen uitvoeringsprogramma vastgesteld waarin de opdracht aan de RUD voor 2018 is vastgelegd. De uitvoeringsprogramma’s zijn opgesteld conform de begroting 2018 en gebaseerd op de Drentse Maat en de lokale prioriteiten. De verschillende uitvoeringsprogramma’s zijn in het jaarprogramma van de RUD samengevoegd tot één programma voor de RUD. Daarnaast worden in het jaarprogramma ook de activiteiten beschreven die de RUD als organisatie zelf gaat uitvoeren.

Het dagelijks bestuur heeft het jaarprogramma 2018 op 9 april 2018 vastgesteld.

Klik hier voor het jaarprogramma 2018