• Home
  •  NieuwsLuchtfotografie asbestdaken Drenthe gereed

Luchtfotografie asbestdaken Drenthe gereed

donderdag 31 augustus 2017 10:38

In opdracht van de provincie Drenthe verzorgt de RUD Drenthe mede de projectleiding voor het in beeld brengen van asbestdaken in de provincie Drenthe door middel van luchtfotografie.

De opnamen worden gemaakt met een zogenaamde hyperspectrale camera die niet alleen de lichtsterkte van het zichtbare licht opneemt, maar ook de reflecties ver daar buiten. De camera registreert gereflecteerd licht (of straling) in een zeer breed spectrum (0.38 tot 2.5 μm) en in 340 smalle spectrale banden. De camera levert een nauwkeurig digitaal beeld met gedetailleerde pixels met zeer nauwkeurig plaatsbepaling en gestabiliseerd tegen trillingen en turbulentie.

De provincie Drenthe wil als eerste provincie in Nederland alle asbestdaken door middel van deze techniek inventariseren. Asbestdaken kunnen uit de informatie gefilterd worden aan de hand van de specifieke hyperspectrale handtekening van asbest. Aan de hand van de hyperspectrale handtekening zijn naar verwachting ook andere zaken op een snelle manier te detecteren, zoals zonnepanelen en typen vegetaties. Zijdelings wordt dit in het onderzoek meegenomen.

Donderdag 21 april is het startsein gegeven voor het pilotproject op vliegveld Hoogeveen. Tijdens een eerste testvlucht op 2 mei is duidelijk te zien dat op het sportveld kunstgras (blauwe kleur) is gebruikt in plaats van echt gras. De opnames worden vanaf 1.500 meter hoogte gemaakt.

Foto 1 

Drenthe is voor het onderzoek opgedeeld in 8 sectoren. De eerste meetvlucht vond plaats op woensdag 4 mei. Tot en met 12 mei is er bijna dagelijks gevlogen. Voor Nederland is het uniek dat we gedurende meerdere dagen zulk prachtig weer hebben gehad met strakke blauwe luchten. Deze wolkeloze lucht is nodig om hyperspectraal-opnamen te kunnen maken. Inmiddels zijn alle sectoren in beeld gebracht.

Foto 2 & Foto 3

Parallel aan de opnamen vanuit het vliegtuig zijn veldteams bezig geweest om op de grond metingen te doen om typen asbestdaken – ook weer met een speciale camera – te kunnen koppelen aan de vliegtuigopnamen.

Na het vliegen gaan datadeskundigen bezig met het verwerken van de gegevens. De verwachting is dat binnen 2 maanden de eerste resultaten bekent zijn. Ook dan pas wordt duidelijk of de methode geschikt is om op een snelle manier asbestdaken op te sporen. De verwachtingen zijn evenwel hoog gespannen.