Marjan Heidekamp nieuwe directeur RUD Drenthe

donderdag 03 november 2016

Per 1 januari 2017 is Marjan Heidekamp benoemd tot nieuwe directeur van de RUD Drenthe. Zij volgt de huidige directeur Johan Vogelaar op. Heidekamp (49) is momenteel...

Lees verder...

Omvangrijke bodemsanering Gasselternijveenschemond van start gegaan

vrijdag 30 september 2016

Op 12 september 2016 is een omvangrijke bodemsanering van start gegaan aan de Noordzijde 107 en 109 te Gasselternijveenschemond. In het verleden heeft op deze plek en tankstation...

Lees verder...

Meerjarenprogramma bodem en ondergrond 2016-2020

donderdag 23 juni 2016

In opdracht van de Provincie Drenthe heeft de RUD een Meerjarenprogramma Bodem en Ondergrond 2016-2020 (link pdf) opgesteld. Hierin is beschreven hoe de Provincie Drenthe de...

Lees verder...

RUD Drenthe gaat geologische onderzoeken binnen bebouwde kom Hoogeveen uitvoeren

donderdag 23 juni 2016

De Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) gaat in opdracht van de provincie Drenthe een seismologisch en een geo-elektrisch onderzoek uitvoeren om de ondergrond van...

Lees verder...

Hyperspectrale luchtfotografie asbestdaken in Drenthe

woensdag 01 juni 2016

Verwachtingskaart asbestdaken provincie Drenthe Aanleiding Asbest vormt een groot risico voor de volksgezondheid en vormt een vervuilingsbron voor bodem en grondwater. In maart...

Lees verder...

Informatiebijeenkomst RUD Drenthe voor raads- en statenleden 14 maart 2016

donderdag 17 maart 2016

Op maandag 14 maart jl. hebben ongeveer 40 raads- en statenleden de informatiebijeenkomst van de RUD Drenthe bijgewoond. In het bijgaande document vindt u het programma van de...

Lees verder...

Besluit aanwijzing toezichthouders

dinsdag 23 februari 2016

De directeur van de RUD Drenthe heeft op 26 januari 2016 besloten als toezichthouders aan te wijzen alle medewerkers van team Advies, team Bodem, team Toezicht en Handhaving Assen...

Lees verder...

Jaarprogramma 2016

maandag 04 januari 2016

Bij een nieuwjaar hoort ook een nieuw jaarprogramma. Sinds afgelopen zomer is het samenstellen van het jaarprogramma RUD 2016 gestart. Het Dagelijks Bestuur heeft het...

Lees verder...

Persbericht: Genetics wint contract Leefomgevingssysteem

maandag 04 januari 2016

Na de concretiseringsfase van het aanbestedingstraject van de Omgevingsdienst Groningen en de RUD Drenthe is de levering en implementatie definitief aan Genetics gegund....

Lees verder...

Vier studenten gaan voor Hoogeveen een sensor ontwikkelen die verontreinigingen meet

maandag 28 september 2015

Vier studenten van de Hanze Institute of Technology (HIT) gaan voor het project gebiedsgericht grondwaterbeheer Hoogeveen een sensor ontwikkelen die gechloreerde koolwaterstoffen...

Lees verder...