RUD Drenthe gaat geologische onderzoeken binnen bebouwde kom Hoogeveen uitvoeren

donderdag 23 juni 2016

De Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) gaat in opdracht van de provincie Drenthe een seismologisch en een geo-elektrisch onderzoek uitvoeren om de ondergrond van...

Lees verder...

Hyperspectrale luchtfotografie asbestdaken in Drenthe

woensdag 01 juni 2016

Verwachtingskaart asbestdaken provincie Drenthe Aanleiding Asbest vormt een groot risico voor de volksgezondheid en vormt een vervuilingsbron voor bodem en grondwater. In maart...

Lees verder...

Informatiebijeenkomst RUD Drenthe voor raads- en statenleden 14 maart 2016

donderdag 17 maart 2016

Op maandag 14 maart jl. hebben ongeveer 40 raads- en statenleden de informatiebijeenkomst van de RUD Drenthe bijgewoond. In het bijgaande document vindt u het programma van de...

Lees verder...

Besluit aanwijzing toezichthouders

dinsdag 23 februari 2016

De directeur van de RUD Drenthe heeft op 26 januari 2016 besloten als toezichthouders aan te wijzen alle medewerkers van team Advies, team Bodem, team Toezicht en Handhaving Assen...

Lees verder...

Jaarprogramma 2016

maandag 04 januari 2016

Bij een nieuwjaar hoort ook een nieuw jaarprogramma. Sinds afgelopen zomer is het samenstellen van het jaarprogramma RUD 2016 gestart. Het Dagelijks Bestuur heeft het...

Lees verder...

Persbericht: Genetics wint contract Leefomgevingssysteem

maandag 04 januari 2016

Na de concretiseringsfase van het aanbestedingstraject van de Omgevingsdienst Groningen en de RUD Drenthe is de levering en implementatie definitief aan Genetics gegund....

Lees verder...

Vier studenten gaan voor Hoogeveen een sensor ontwikkelen die verontreinigingen meet

maandag 28 september 2015

Vier studenten van de Hanze Institute of Technology (HIT) gaan voor het project gebiedsgericht grondwaterbeheer Hoogeveen een sensor ontwikkelen die gechloreerde koolwaterstoffen...

Lees verder...

één jaar RUD Drenthe, deel de ervaring

donderdag 09 april 2015

Klik hier om het bestand te openen

Lees verder...

Nieuwe regels voor dieseltanks per 1 januari 2015

maandag 22 december 2014

Voor bedrijven en instellingen, die vallen onder de regels van het Activiteitenbesluit, gelden wettelijke verplichtingen voor het plaatsen en in gebruik hebben van bovengrondse...

Lees verder...

Noordelijke Ingenieursdag 2014

donderdag 30 oktober 2014

Op 7 oktober j.l. heeft de 11e Noordelijke Ingenieursdag 2014 in het dierenpark van Emmen plaatsgevonden. De dag is zeer goed bezocht met circa 150 deelnemers. Aanwezig waren...

Lees verder...