Vergaderstukken ab 30 september 2019 staan op de website

woensdag 18 september 2019

 Klik hier voor de link

Lees verder...

Noordelijke provincies trekken samen op bij in kaart brengen schadelijke stoffen

dinsdag 09 juli 2019

De aanleiding hiervoor is de groeiende maatschappelijke en politieke aandacht voor stoffen die als 'zeer zorgwekkend' worden beschouwd. De uitstoot hiervan is door landelijke en...

Lees verder...

Noordelijke provincies trekken samen op bij in kaart brengen schadelijke stoffen

dinsdag 04 juni 2019

Alle 235 noordelijke bedrijven die voor hun milieuvergunningen onder verantwoordelijkheid van de provincie vallen, moeten uiterlijk 1 september 2019 aangeven of zij 'zeer...

Lees verder...

Noordelijke Netwerkdag Bodem 4 oktober 2018

vrijdag 12 oktober 2018

Op 4 oktober vond in Assen de Noordelijke Netwerkdag Bodem plaats. De dag werd georganiseerd door de noordelijke omgevingsdiensten, de drie provincies, de gemeenten Groningen,...

Lees verder...

Jaarprogramma 2018

woensdag 18 april 2018

Het jaarprogramma geeft inzicht in de werkzaamheden en producten die de RUD in 2018 realiseert in opdracht van de 12 Drentse gemeenten en de provincie Drenthe. Iedere deelnemer...

Lees verder...

Luchtfotografie asbestdaken Drenthe gereed

donderdag 31 augustus 2017

In opdracht van de provincie Drenthe verzorgt de RUD Drenthe mede de projectleiding voor het in beeld brengen van asbestdaken in de provincie Drenthe door middel van...

Lees verder...

Noordelijke netwerkdag bodem 2017

maandag 29 mei 2017

Op 18 mei  2017 vond de Noordelijke Netwerkdag Bodem plaats in Assen. De bijeenkomst stond vooral in het teken van de Omgevingswet. De dag, georganiseerd door de noordelijke...

Lees verder...

Marjan Heidekamp nieuwe directeur RUD Drenthe

donderdag 03 november 2016

Per 1 januari 2017 is Marjan Heidekamp benoemd tot nieuwe directeur van de RUD Drenthe. Zij volgt de huidige directeur Johan Vogelaar op. Heidekamp (49) is momenteel...

Lees verder...

Omvangrijke bodemsanering Gasselternijveenschemond van start gegaan

vrijdag 30 september 2016

Op 12 september 2016 is een omvangrijke bodemsanering van start gegaan aan de Noordzijde 107 en 109 te Gasselternijveenschemond. In het verleden heeft op deze plek en tankstation...

Lees verder...

Meerjarenprogramma bodem en ondergrond 2016-2020

donderdag 23 juni 2016

In opdracht van de Provincie Drenthe heeft de RUD een Meerjarenprogramma Bodem en Ondergrond 2016-2020 (link pdf) opgesteld. Hierin is beschreven hoe de Provincie Drenthe de...

Lees verder...